Disclaimer

Samenstelling snoepmixen

Op onze website stellen wij bepaalde informatie (zoals beeld & ingrediënten) ter beschikking met betrekking op de samenstelling van onze
snoepmixen. Al deze informatie wordt door Veel liefs met zorg samengesteld. Desondanks kan het voorkomen dat er een kleine variatie zit in onze mixen als gevolg van het feit dat wij afhankelijk zijn van onze toeleveranciers. Uiteraard zorgen wij te allen tijde dat zowel de kwaliteit als de uitgangspunten van onze specifieke mixen (zoals suikervrij en vegan) ten alle tijden gewaarborgd blijft. Gebruik van en bestellen bij onze website is onderworpen aan de deze voorwaarden. Bij bestellingen via onze website betekent dit dan ook dat de gebruiker instemt met deze voorwaarden.

Aansprakelijkheid bij onjuist afleveradres of invullen van depersoonlijke kaarten

Veel Liefs sluit iedere aansprakelijkheid voor eventuele foutieve bezorging ten gevolge van foutief invullen van een afleveradres door de besteller uitdrukkelijk uit. Hoewel Veel Liefs zich uiteraard ten alle tijden tot het uiterste inspant om ervoor te zorgen dat alle pakketjes bij het juiste adres wordt afgeleverd kan zij geen enkele garantie bieden voor de nauwkeurigheid, volledigheid of actualiteit van de informatie die de besteller invult als afleveradres. Veel Liefs aanvaardt in dit verband geen aansprakelijkheid en opnieuw verzenden zijn dan ook wederom verzendkosten aan verbonden. In het verlengde van bovenstaand: kan Veel Liefs geen enkele verantwoordelijkheid
nemen voor de inhoudelijke tekst, volledigheid van de tekst, of eventuele spelfouten in de teksten die de besteller invult op de kaarten die bijgevoegd worden.

Gebruik van en bestellen bij onze website is onderworpen aan de bovenstaande disclaimer. Bij bestellingen via onze website betekent dit dan ook dat de gebruiker instemt met deze voorwaarden.